Các bước lập dự án đầu tư của Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương

1
29HƯỚNG DẪN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CP TVĐT & TKXD MINH PHƯƠNG
Mục đích của việc xác định dự án dầu tư là phát triển một đề xuất sơ bộ cho các thiết lập phù hợp nhất trong can thiệp và quá trình hành động, trong thời gian và ngân sách khung cụ thể, để giải quyết một mục tiêu phát triển cụ thể trong một vùng hoặc thiết lập cụ thể. Ý tưởng đầu tư có thể phát sinh từ nhiều nguồn và bối cảnh. Họ có thể bắt nguồn từ kế hoạch, chương trình ngành của một quốc gia hay chiến lược, như theo dõi các dự án hiện tại hoặc từ các ưu tiên được xác định trong một khu vực đa đối tác hay đối thoại phát triển địa phương. Xác định bao gồm:
Xem xét lại các phương pháp thay thế hoặc các tùy chọn để giải quyết một loạt các vấn đề phát triển và cơ hội;
Định nghĩa của mục tiêu và phạm vi công việc của dự án đầu tư ở mức độ chi tiết cần thiết để chứng minh cam kết của các nguồn lực để xây dựng chi tiết và nghiên cứu chuẩn bị tương ứng; và việc xác định các vấn đề chính cần được giải quyết và các câu hỏi để được giải quyết trước một dự án dựa trên các khái niệm có thể được thực hiện.

Nguồn: https://blockchainvietnam.vn

Xem thêm bài viết khác: https://blockchainvietnam.vn/chung-khoan/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here