Diễn giả KTS. Hồ Thiệu Trị: Hiện đại và truyền thống như một sự kỳ vọng trong Kiến trúc.

3
17Hiện đại hay quá khứ là một nội hàm dường như là một vòng tròn của hành nghề khi KTS kế thừa từ những di sản quá khứ và kiến tạo nên hiện tại mà chúng ta hay gọi là “đương đại” hay “hiện đại” , để rồi chính những gì được kiến tạo ở hiện tại lại trở thành di sản cho tương lai. Những di sản của tương lai sẽ được xây dựng bởi sáng tạo của KTS, sự tôn trọng với quá khứ hay sự chấp nhận của cộng đồng ? Hành trình sáng tạo từ Quá khứ – Hiện tại – Tương lai của Kiến trúc sư liệu có phải là hành trình của từng cá nhân hay là có điểm chung giữa tất cả các KTS ? Rất nhiều điều có thể tìm hiểu qua bài thuyết trình của một KTS Hồ Thiệu Trị (HTT Group) – một KTS có 40 năm hành nghề Kiến trúc trong đó 25 năm từng trải ở môi trường hành nghề Việt Nam.

Nguồn: https://blockchainvietnam.vn

Xem thêm bài viết khác: https://blockchainvietnam.vn/xay-dung/

3 COMMENTS

  1. Cảm Ơn Chân Thành Đến Sự Chia Sẽ Từ Chương Trình…KIẾN THỨC TIM HIỂU…
    CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC BAO TỔNG THỂ …
    THIẾT KẾ KHÔNG GIAN ĐẶNG HỮU TÌNH…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here