Joint Programme on Gender Equality

0
34Chương trình Hợp tác chung về về Bình đẳng Giới (JPGE) giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 3/2009 nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo hiệu quả về Luật Bình đẳng Giới và Luật Phòng, Chống Bạo lực trong Gia đình. Chương trình được thực hiện bởi 12 cơ quan LHQ phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và Tổng Cục Thống kê, và các đối tác quốc gia đồng thực hiện khác. Đoạn phim phỏng vấn 4 phút này được thực hiện bởi JPGE với sự hợp tác của Đội Truyền thông Một LHQ, qua đó phản ánh các ý kiến về chương trình JPGE của các đồng nghiệp đại diện Chính phủ, các tổ chức của người lao động và sử dụng lao động, các tổ chức phi chính phủ, LHQ, cùng các nhà tài trợ và các đối tác phát triển tại Việt Nam.

The United Nations-Government of Viet Nam Joint Programme on Gender Equality (JPGE) started in March 2009 to support Viet Nam in effectively implementing, monitoring, evaluating and reporting on the Law on Gender Equality and the Law on Domestic Violence Prevention and Control. It is implemented by the twelve UN agencies in cooperation with the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, the Ministry of Culture, Sports and Tourism, and the General Statistics Office, and other co-implementing national partners. This four-minute interview video is produced by the JPGE in collaboration with the One UN Communications team, and it reflects the points of views on the JPGE from the colleagues representing the government, employer’s and workers’ organizations, NGO, UN, and the donor and other development partners in Viet Nam.

Nguồn: https://blockchainvietnam.vn

Xem thêm bài viết khác: https://blockchainvietnam.vn/chung-khoan/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here