Lập dự án và Trình tự thực hiện dự án đầu tư

4
30Trình tự thực hiện dự án đầu tư liên hệ 0903649782
Trình tự thực hiện dự án đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng, hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc Lập dự án và Trình tự thực hiện dự án đầu tư
Lập đề cương dự án;
–  Thảo luận, thống nhất với khách hàng về nội dung đề cương của dự án;
–  Thu thập thông tin về dự án; Lập dự toán chi phí đầu tư các hạng mục;
–  Tính toán chi phí hoạt động của dự án; Xác định nhu cầu vốn, nguồn vốn để đầu tư;
–  Phân tích về thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án;
–  Phân tích về thị trường nguyên liệu đầu vào đối với dự án;
–  Đánh giá về công nghệ của dự án; Đánh giá  sản phẩm, giá bán, nguyên liệu đầu vào, mức độ cạnh tranh…;
–  Xây dựng phương án nhân sự, tổ chức quản lý dự án, tổ chức bán hàng;
–  Tính toán, phân tích chi tiết hiệu quả dự án đầu tư đối với chủ đầu tư và xã hội;
–  Thực hiện soạn thảo, viết chi tiết dự án đầu tư theo như đề cương;
– Thiết kế cơ sở toàn bộ dự án theo quy trình công nghệ sản xuất;
–  Hoàn thiện, in và bàn giao dự án cho chủ đầu tư.
Trình tự thực hiện dự án đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng, hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc, cụ thể:
– Nghiên cứu, đánh giá thị trường đầu tư; Phân tích lựa chọn sản phẩm cụ thể phù hợp.
– Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư; khái toán nguồn vốn đầu tư.
– Lựa chọn hình thức đầu tư; các hình thức huy động vốn.

Nguồn: https://blockchainvietnam.vn

Xem thêm bài viết khác: https://blockchainvietnam.vn/chung-khoan/

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here