[Tập 18 Phật pháp] Các cõi thế giới trong đạo Phật

6
48am Giới: Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới

Tam giới gồm Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới .

– Dục giới: nơi Tham Ái cai trị danh sắc (thân tâm) chúng sinh .
– Sắc giới: nơi thiền sinh còn dính mắc vào tứ đại: đất, nước, gió, lửa (tức “sắc”).
– Vô sắc giới: nơi thiền sinh đã thoát khỏi “sắc” (đất, nước, gió, lửa), nhưng còn dính mắc vào “danh” hay còn gọi là “tâm” (tức “vô sắc”) .

Con đường đi của Phật pháp là không còn luẩn quẩn trong Tam giới . Phật Pháp dạy chúng ta giải thoát khỏi Tam Giới, chứng ngộ Niết bàn .

– 5 tầng thiền Sắc giới còn nằm trong tứ đại .
– 4 tầng thiền Vô Sắc giới đã thoát khỏi tứ đại . Vì thế, khi các thiền sinh chứng các tầng thiền Vô Sắc không còn “thân”

Thế nào là Cõi ?

Cõi là nơi chúng sanh nương . Loài hữu tình ở Cõi có 3: 1) Cõi Dục Giới. 2) Cõi Sắc Giới. 3) Cõi Vô Sắc Giới.

(*) Chổ nương để sinh và trú gọi là Cõi (Bhavanti sattā cithāti: Bhūmi).

Cõi Dục Giới (Kàmàvacabhùmi) (*).

Thế nào là Cõi Dục Giới ?

Cõi Dục Giới là nơi chúng sanh phần lớn là hưởng cảnh ngũ dục (Sắc dục, Thinh dục, Hương dục, Vị dục và Xúc dục).

Cõi Dục Giới chia ra có 11:

1) Cõi Ðịa Ngục là cảnh giới bất hạnh, những chúng sanh ở trong cõi này hoàn toàn không có hạnh phúc.

2) Cõi Ngạ Quỷ là cảnh giới của những chúng sanh hằng chịu sự đói khát.

3) Cõi Bàng Sanh là cảnh giới của những chúng sanh có thân hình đầu đuôi ngang nhau.

4) Cõi A Tu La là cảnh giới của những người Tâm tánh hung dữ.

5) Cõi Nhân Loại là cảnh giới của loài người có trí tuệ thông minh được gọi bằng danh từ Manussàna.

6) Cõi Tứ Thiên Vương là cảnh giới của Chủ Thiên dưới quyền chủ trị của 4 vị Thiên Vương.

7) Cõi Ðạo Lợi là cảnh giới của Chư Thiên có 33 vị Trời làm chủ nên cõi này còn được gọi là cõi Tam Thập tam Thiên; theo tục truyền thì thờiquá khứ có chàng thanh niên Magha hướng dẫn 32 vị thanh niên khác làm những công tác từ thiện, phục vụ cho người nên sau khi chết được sanh về cõi này.

8) Cõi Dạ Ma là cảnh giới của Chư Thiên được nhiều sự an vui tiêu diệt những sự khổ (thông thường).

9) Cõi Ðâu Suất là cảnh giới của các vị Trời thọ hưởng Quả phước nhất là Quả phước của Ba La Mật, các vị Bồ Tát trước khi thành Phật sanh lên đây để chờ cơ hội đầy đủ căn duyên liền tái sanh lần chót chứng Quả Phật Toàn Giác. (Cõi trời này có hai viện, Đâu-Suất Ngoại Viện và Đâu-Suất Nội Viện)

10) Cõi Hóa Lạc Thiên là cảnh giới của các vị Trời khi nào muốn hưởng Dục lạc thì tự hóa hiện ra mà dùng.

11) Cõi Tha Hóa Tự tại là cảnh giới của các vị Trời khi nào muốn hưởng năm món Dục Lạc thì có kẻ khác đem đến dâng. Cõi này là trú xứ của Ma Vương.

(*) Cõi nào là nơi phát sinh phiền não và vật dục, cõi ấy gọi là Cõi Dục giới (Kamassabhavoti: Kamavacara)

Nguồn: https://blockchainvietnam.vn

Xem thêm bài viết khác: https://blockchainvietnam.vn/luat/

6 COMMENTS

  1. Bực thật..tìm hình ảnh này trên gg mà ko có hình nào ra hồn để mà đọc chữ trên đó..nhục thật đấy

  2. Doc nhu do dach cha co nghe duoc gi ca ,het nguoi doc hai sao dua thang nay doc khong noi ,cung bai dac doc giao phap cua phat ,,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here