TVC AN CƯỜNG VERSION 2019

0
38“nice and professional” (hòa đồng và chuyên nghiệp)

Mỗi lúc, mỗi nơi chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta đã làm hết sức chưa, chúng ta có professional không?

Chúng ta hãy chỉ nên tự mãn khi vượt hết mọi người, không những thế chúng ta phải đi đến tận cùng con đường để vượt luôn cả chính mình nữa. Có như thế mới professional.

Nhưng để trở thành professional, sẽ có lúc tập thể sẽ phải đương đầu với những khó khăn. Đúng lúc đó công ty hay cá nhân sẽ là người phi thường nếu giữ được bình tĩnh, ôn tồn làm việc, không lớn tiếng, có lời nhẹ nhàng và ngọt ngào để khuyến khích (thay vì hiềm khích) lẫn nhau. Với tinh thần làm việc như thế nhân viên, tập thể sẽ còn tìm được sự thích thú làm việc với nhau.

Nguồn: https://blockchainvietnam.vn

Xem thêm bài viết khác: https://blockchainvietnam.vn/hanh-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here