VẤN ĐÁP GIỚI LUẬT: CHƯ TÔN ĐỨC NI TỈNH TRÀ VINH THAM VẤN GIỚI LUẬT MÙA AN CƯ PL 2563 PHẦN 1

3
32Bao gồm các câu hỏi:
1/Trong cuốn giới đàn ni, khi vô hạ không có yết ma, nhưng ra hạ lại có yết ma?
2/Các vị kết giới Tùng hạ 3 tháng không đến tụng giới, như vậy có được tính tuổi hạ không?
3/Ngày tác pháp an cư, vị này có vài lần tụng giới, nhưng ngày ra hạ không có mặt, như vậy có được không?
4/Giả dụ chùa đã xây dựng hoàn tất, đã kết giới đại già lam rồi.Vậy đến khi vô hạ hoặc có đại giới đàn thì có phải kết giới lại không?
5/Người đủ 12 tuổi hạ được truyền giới cụ túc, vậy giữa người truyền giới cụ túc và cử làm Hòa Thượng đàn đầu, yết ma và giới thọ có tương ưng không?
6/Trong giới thứ 3 của bồ tát là giới không dâm dục, theo lời văn loài mái loài cái, nếu tỳ kheo ni tụng xin đổi lại thành nam, cha, anh, loài trống có được không?
7/Trong giới luật phần nào dạy cho Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, người cư sỹ không được học. Nhưng nay trên mạng xã hội một số trường đại học quốc tế lại đem ra dạy cho phật tử nghe phần giới luật của Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, vậy có được không?
8/Phần yết ma và vấn hòa có khác nhau ở chỗ nào không? nhưng sao trong tác tiền phương tiện chỉ có vấn hòa mà không có yết ma?
Hòa Thượng Thích Minh Thông Giảng

Nguồn: https://blockchainvietnam.vn

Xem thêm bài viết khác: https://blockchainvietnam.vn/luat/

3 COMMENTS

  1. Nam Mô A Di Đà Phật ạ con thành kính cảm niệm công đức của Ngài ạ… Và tùy hỷ công đức quý Ni Sư tu học ạ… Nam Mô A Di Đà Phật ạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here